Vil du være sponsor for European Solar Days i Danmark 2013?

Hvad er Solardays?

Formålet med Solardays er at fremme udnyttelsen af solenergi (både solvarme og sol elektricitet) ved i de samme dage i alle de deltagende EU lande at afholde arrangementer (events), som eksponerer solenergi, og som tiltrækker pressen og besøgende.

 

Hvad får du ud af at være sponsor?
Solenergi er stadig en temmelig upåagtet energikilde i Danmark. Udnyttelsen af solvarme fylder stadigt meget lidt i folks bevidsthed, og de seneste regler om solceller kalder også på fornyet samlet indsats for disse. Ud over din interesse i at skabe øget opmærksomhed på solenergi er du som sponsor med i første linje i kampagnen, og du får eksponeret din virksomhed som værende blandt de betydeligste aktører inden for solenergi i Danmark.

I Danmark kom Solardays i rigtigt godt fra start i 2011 og 2012. I Danmark deltog i 2012 ca 3.900 personer i 61 arrangementer, hvilket skønnes at være mere end dobbelt så mange som i 2011. Kampagnen havde endvidere god pressedækning, med 70 medieomtaler i artikler og på hjemmesider m.m. Det er meningen, at kampagnen i 2013 skal være endnu større. Tilbagemeldingerne fra arrangørerne har i langt de fleste tilfælde været gode, og mange vil gerne deltage igen i 2013. Du kan downloade evalueringsrapporterne for 2011 og 2012 fra vores hjemmeside www.solardays.dk.

 

Hvordan er eksponeringen som sponsor og hvad koster det?
Vi har 3 typer sponsorater.

Hovedsponsor
Et hovedsponsorat koster 10.000 kr. pr. år og giver en eksponering som vist i tabellen i bilaget.  Derudover kan man bruge sin sponsorstatus og Solardays logoet i egen markedsføring.

Almindelig sponsor
Almindelig sponsor koster 4.000 kr. pr. år. Man vil her blive eksponeret på en liste på hjemmesiden, og man kan bruge sin sponsorstatus og Solardays logoet i egen markedsføring. Endvidere udfærdiges der en liste med alle sponsorer som kan printes ud og udleveres ved event.

Sponsor for særlige begivenheder
Man kan også bidrage med specielle sponsorater f.eks. særlige materialer, præmier i konkurrencer m.m. Har du ideer eller spørgsmål til sponsorering, så kontakt os snarest.

Hvorfor har vi brug for sponsering?

 

Har du ideer eller spørgsmål til sponsorering, så kontakt os snarest.

 

Materialer 2011 og 2012 Sponsoreksponering
Hjemmesiden
Hjemmesiden henvender sig både til event-magere, besøgende og presse.
Opdateres løbende
På alle web undersider er en spalte afsat til sponsoroplysninger.
Folder
Foldet A4-side. Udsendes bredt for at finde interesserede ’event-makers’ som f.eks. firmaer, offentlig virksomhed, skoler mv. Opdateres ikke
Ingen eksponering af sponsorer, henviser til hjemmesiden.
Flyer
Udleveres af event-makers som reklame til potentielle besøgende. En lille ”huske-lap” til køleskabet med link til hjemmeside og på bagsiden muligheden for at kontaktoplysninger. Opdateres i 2013
Sponsorlogoer
Plakater
Opdateres i 2013
Sponsorlogoer
Sol-avis
brochure i avislayout, med artikler, cases mv. om solceller og solvarme. Ny udgave i 2013
Sponsorlogoer
Konference
Der søges gennemført central Solar Days begivenhed med pressedækning
Mulighed for opsætning af sponsorplakater

De viste materialer fra 2011 kan downloades her og fra 2012 her.