Mere om Solenergi

Solens energi


Potentialet i solenergien er stor. Solen skinner i gennemsnit 1.800 timer om året i Danmark. Energien stråler ned over jorden året rundt, og vi kan vælge at bruge den eller ej. Det at solen skinner uanset om vi udnytter energien eller ej, gør solenergi til en af de reneste og største energiformer der findes. Energiemængden er naturligvis størst  om sommeren, når solen står højt, men solens stråler trænger også igennem om vinteren, og også når der er overskyet. Meget af den energi der bruges på kontorer, i industrien, og i hjemmet bruges i dagtimerne. Det er derfor ideelt at bruge solens energi til at dække energibehovet eller dele af energibehovet. På figuren ses energipotentialet for solen sammenholdt med verdens forbrug og mængden af energi der er til rådighed ved andre energiformer.

Besøg Solenergi.dk for at få mere at vide.

For at se en liste med dansk organisationer tryk her

 

Solvarme

Et solvarmeanlæg udnytter solens energi til opvarmning af det varme brugsvand og eventuelt som tilskud til rumopvarmningen. I sommermånederne kan solvarmeanlægget klare hele opvarmningsbehovet således at den normale opvarmningskilde kan slukkes. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning. Samlet kan solvarmen levere 60-70% af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand samt en del af rumopvarmningen. Solen er ren, vedvarende energi – det handler bare om at bruge den.

Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Anlægget består udendørs af en eller flere solfangere, som forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

Besøg Alt Om Solvarme for at få mere at vide

Solceller

Et solcelleanlæg omdanner solens energi til elektricitet der sendes direkte ind i dit eget elnet. Det foregår i princippet ganske enkelt.

En solcelle er en halvleder opbygget af grundstoffet silicium, der omsætter lys direkte til elektricitet via en fotoelektrisk effekt. Når solens stråler rammer forsiden af solcellen løsrives elektroner som vandrer gennem solcellen og skaber en spændingsforskel (Volt) og dermed danner en elektrisk strøm (Ampere).

Solcellerne forbindes i serie og lamineres ind i et solcellepanel. Solcellepanelerne kobles sammen på dit tag og der skabes en produktion af jævnstrøm fra anlægget. Denne føres ned til en vekselretter som konverterer strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm. Denne tilsluttes elnettet via en ekstragruppe i din eltavle.

Den strøm du producerer bruger du enten selv i dit hus eller den sendes ud på det offentlige net, hvor din nabo eller andre bruger den. Sker dette bliver du betalt for den strøm du ikke bruger. Dette afregnes time for time og til en fast pris alt efter hvilket år du installere dit solcelle anlæg. Læs mere om den nye” nettomålerordning” her.

Besøg SolEnergiCentrets hjemmeside for at få mere at vide.

For at se database med solceller tryk her.

Solceller Ekologihuset i Lund