Kommuner

Efter et møde med flere repræsentanter fra Klimakommunerne den 25/1-2012, er det besluttet at oprette denne side, hvor der vil være mulighed for at lægge relevant materiale op. Målet er at dele erfaringer mellem kommunerne.

På baggrund af mødet håber vi her ved Solar Days at der er flere kommuner der ønsker at deltage i projektet.

Hvis der er spørgsmål eller der er materiale der ønskes uploadet her til siden kontakt da info@solardays.dk

 

Hvorfor kommunal deltagelse i Solardays?

  • Solenergi skal indgå i fremtidens energisystem
  • Kommunerne er tæt på husejerne som hovedsageligt er dem der skal realisere solenergipotentialet (borgere, boligselskaber, kommuner m.m)
  • Kommunerne har stor fordel ved at benytte solenergien til at opfylde klimaforpligtigelser og målsætninger

Kommunerne kan derfor spille en vigtig rolle i Solardays

 

Ideer til kommunale aktiviteter f.eks.

  • at kommunen fremviser et eller flere af sine store solenergianlæg og gerne med deltagelse af lokalpressen og borgmesteren eller en anden politiker der kan fortælle om hvordan udnyttelsen af solenergi indgår i kommunens planlægning og i bestræbelserne på være en grøn kommune
  • Organisere installatører og producenter i fælles arrangementer
  • udendørs/indendørs udstillinger – kampagner m.m.
  •  opfordre børnehaver til at være med til at fejre Solardays f.eks. ved tegnetemaer (konkurrence) og ved Solardays balloner som vi leverer gratis.
  •  Opfordre biblioteker til at arrangere temadag med foredrag om solenergi (f.eks. af solenergispecialisterne i din kommune og/eller installatører)
  •  Hjælpe med pressefokus på arrangementer

 

Materiale fra mødet den 25/1-2012.

(For brugere med Internet Explore, kan der være problemer med enkelte af oplæggene. Hvis dette er tilfældet, kan der højre klikkes på det pågældende oplæg, og vælges “Gem destination som”, efter den er gemt kan den åbnes)

Dagsorden

Deltagerliste

Solar Days oplæg

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Solcelleforening

Jan Erik – Solenergi

Jan Erik – Solvarme Handlingsplan

Københavns kommune

Randers Kommune

Furesø Kommune

Odense Kommune

Thisted Kommune

Skive Kommune

Materiale tilsendt af Michael fra Skive Kommune angående rentabilitet i solprojekter kan hentes her