Fordel ved at være arrangører

Tilmeld en event til Solar Days og vær med til at udbrede kendskabet til udnyttelsen af solenergi.

Det er gratis at arrangere en event og modtage en eventpakke. Arrangement må gerne laves i forbindelse med andre klimaarrangementer, kravet er blot at der også er fokus på solenergien.

Jo flere events desto større gennemslagskraft i offentligheden og i medierne.

Projektet bag de europæiske solenergidage støtter dig med hensyn til gratis kampagnematerialer, eksponering i medierne, vejledning for arrangører m.m.Ved tilmelding får du tilsendt en eventpakke og får dit firmanavn på Solar Days hjemmesiden.

Hvis du oplyser jeres hjemmeside ved tilmeldingen tilføjes denne som link direkte på eventkortet. Adressen på jeres event vil blive indsat i et google kort der placeres på eventsiden. Her vil oplysninger om hvilke dage og tidspunkter i holder jeres event fremgå.

Det er kun fantasien der sætter grænser for hvem der kan være arrangør og hvilke typer events der kan tilmeldes så længe det drejer sig udbredelse af kendskabet til udnyttelse af solenergi.

Hvis du har brug for lidt inspiration, så læs videre her på siden.
 

Mulige arrangører:

-          Private

-          Installatører og producenter

-          Rådgivere og konsulenter

-          Kommuner og regioner

-          Børnehaver, folkeskoler og gymnasier

-          Erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, universiteter m.fl.

-          Biblioteker, informationstjenester og informationscentre
 

Mulige events:

-          Åbenthusarrangementer

-          Udstillinger, boder og informationsstande

-          Foredrag om solvarme og solceller

-          Temadage på skoler

-          Møder, konferencer og workshops

-          Undervisningsforløb

-          Solenergiekskursioner med besøg på anlæg m.m.

-          Konkurrencer (tegninger, foto, bedste udnyttelse, bedste solby m.v)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Private

Private borgere der ønsker at vise deres solcelle eller solvarme anlæg frem. Det kan være med et ønske om at dele deres erfaringer og gode råd med andre borgere.
Det kan arrangeres som et åbenthus, hvor der vises frem og fortælles om udfordringer, fordele og om hvordan det er at have et sådan anlæg.

Det kan være det arrangeres ved at lave en aftale med den installatør der installerede anlægget, således de kommer og er med til at fortælle om processen.

 

Kommuner

Hvorfor kommunal deltagelse i Solardays?

  • Solenergi skal indgå i fremtidens energisystem
  • Kommunerne er tæt på husejerne som hovedsageligt er dem der skal realisere solenergipotentialet (borgere, boligselskaber, kommuner m.m)
  • Kommunerne har stor fordel ved at benytte solenergien til at opfylde klimaforpligtigelser og målsætninger

Kommunerne kan derfor spille en vigtig rolle i Solardays

Ideer til kommunale aktiviteter f.eks.

  • at kommunen fremviser et eller flere af sine store solenergianlæg og gerne med deltagelse af lokalpressen og borgmesteren eller en anden politiker der kan fortælle om hvordan udnyttelsen af solenergi indgår i kommunens planlægning og i bestræbelserne på være en grøn kommune
  • Organisere installatører og producenter i fælles arrangementer
  • udendørs/indendørs udstillinger – kampagner m.m.
  •  opfordre børnehaver til at være med til at fejre Solardays f.eks. ved tegnetemaer (konkurrence) og ved Solardays balloner som vi leverer gratis.
  •  Opfordre biblioteker til at arrangere temadag med foredrag om solenergi (f.eks. af solenergispecialisterne i din kommune og/eller installatører)
  •  Hjælpe med pressefokus på arrangementer

 

Private virksomheder

Som privat virksomhed kan du f.eks. arrangere åbenthus hos dig selv eller fremvisning af installerede anlæg. På den måde får interesserede mulighed for at besøge din virksomhed eller se anlæg i drift og stille spørgsmål, samtidig med at du som virksomhed kan vise dine kompetencer frem. Det kan også være det er aktuelt at lave et kampagne tilbud i forbindelse med Solar Days. Der vil som en del af eventpakken være en flyer til uddeling hvor der vil være plads til at sætte firma stempel. Ved tilmelding kommer jeres firmanavn på hjemmesiden i listen af arrangører og hvis I har hjemmeside vil der kunne linkes direkte til den.
 
dsc04251

Institutioner og folkeskoler

Se mere om hvad vi tilbyder skoler her
Børnehaver, skoler og lignende, har nogen af de bedste forudsætninger for at informere næste generation om mulighederne i solenergi og vedvarende energi generelt. Ved at skabe interesse hos børn om solenergi f.eks. i form af tegnekonkurrencer eller fysikkonkurrencer er der mulighed for at nå endnu længere ud i befolkningen idet forældrene igennem børnene bliver gjort opmærksomme på mulighederne. Hele forløbet kan gøres lærerigt og indgå som tema i den normale undervisning.
 
 

Gymnasier og universiteter/forskning

Der er mulighed for at komme ud og fortælle om hvor langt man er med forskning på området og i hvilken retning udviklingen går. Der kan arrangeres paneldebatter mellem forskellige grupper indenfor vedvarende energi, og I kan være med til at arrangere foredrag om solenergien og dens perspektiver.

www.soliundervisningen.dk findes der undervisningsmateriale om solceller.


Filmen er lavet af NOAH