Gå med solen i bad

Artikel fra solavisen 2011

Solvarme er den mest umiddelbare måde at levere energi til hjemmet. I princippet handler det blot om at opvarme væske ved solens stråler, og derefter gennem en varmeveksler, at opvarme boligens vand til vandhaner og opvarmning.

Solvarme har i lang tid været en god investering for den CO2-bevidste familie, hvor ca. 6 m2 solfanger har kunnet skaffe varmt brugsvand til familiens medlemmer på typisk to voksne og to børn.
Lad solen lave 70 % af dit varme vand
Et solvarmeanlæg udnytter solens energi til opvarmning af det varme brugsvand og eventuelt som tilskud til rumopvarmningen. I sommermånederne kan solvarmeanlægget klare hele opvarmningsbehovet således at den normale opvarmningskilde kan slukkes. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning. Samlet kan solvarmen levere 60-70% af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand samt en del af rumopvarmningen. Solen er ren, vedvarende energi – det handler bare om at bruge den.

Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Anlægget består udendørs af en eller flere solfangere, som forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

Op med pladen
I Danmark er vi dog mest vant til at se de såkaldte pladesolfangere, der rent visuelt nok har en mere rolig fremtoning, da de er opbygget som kvadratiske kassetter med en mørk overflade og kan evt. integreres i tagbelægningen. En sådan pladesolfanger fungerer ligesom den mere avancerede vacuumfanger, ved at en væske cirkuleres i solfangeren og løber til en varmeveksler i en varmtvandstank. Her afgiver varmeveksleren varmen til husets brugsvand, evt. hjulpet af en elpatron. Vandet cirkuleres i systemerne af en cirkulationspumpe. Energitjenesten fortæller, at du som tommelfingerregel skal bruge en tank, der kan rumme 50 liter vand pr. familiemedlem og så med 50 liter ekstra som reserve. Du skal dog huske at afstemme vandtankens størrelse efter din solfanger.

Solfangere er en både effektiv og en utrolig tilfredsstillende måde at spare penge og CO2 på. Får du en god solfanger på taget, er din forsyning af varmt vand både næsten C02 neutral og stort set gratis i sommerhalvåret. Samtidigt prissikrer du din energiforsyning, da solskin er en af de få ting, der ikke er afgiftsbelagte.

Lukket for kommentarer