Nettomålingsordning

Artikel fra solavisen 2011
I 2010 blev ordningen kaldet nettomålingsordningen opdateret, og denne ordning har skabt en livlig industri omkring små energianlæg til produktion af vedvarende energi. Oprindeligt var ordningen tiltænkt solcelleanlæg, men i dag kan små kraftvarmeanlæg og specielt husstandsvindmøller også drage nytte af ordningen. Ordningen gælder dog kun for ikke.erhvervsmæssigbebyggelse som boliger, børneinstitutioner, skoler og lignende.

Følgende betingelser skal være opfyldt:
●    er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i egen forbrugsinstallation
●    er 100 pct. ejet af forbrugeren
●    ligger på forbrugsstedet
●    alene anvender vedvarende energikilder i et eller flere elproduktionsanlæg, som har en samlet nominel effekt på eller under 6 kW pr. husstand
●    forsyner boliger eller anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse med elektricitet eller varme og elektricitet. For ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse svarer 100 m2 bebygget areal til en husstand
●    er registreret i stamdataregisteret hos Energinet.dk

Er disse betingelser opfyldt for dit ve-anlæg må du lade måleren løbe baglæns, når du producerer el på tidspunkter, hvor du ikke kan bruge det eksempelvist, når du ikke er hjemme. Når du så kommer hjem, kan du trække den lagrede strøm ud igen uden beregning.

Det er meget vigtigt, at dit anlæg afstemmes efter dit forbrug. Nettomålingsordningen dækker kun egetforbrug og yderligere elproduktion afregnes efter gældende takster for miljøvenlig elproduktion.

På grund af nettomålingsordningen regner vi med, at den store investering i solceller har en simpel tilbagebetalingstid typisk på omkring 15 år. I takt med at energipriserne stiger og solcellerne falder i pris bliver dette tal lavere. Samtidigt viser beregninger fra Spar Nord, at du allerede fra første år kan have et positivt regnskab på din solcelle investering. Du kan selv finde beregneren på Spar Nords hjemmeside.

 

Se mere på Energistyrelsens hjemmeside

Lukket for kommentarer