Sol til klimavenlig børneinstitution

Artikel fra solavisen 2011

I den nybyggede børneinstitution Solhuset i Hørsholm nord for København spiller solen en stor rolle i hverdagen. Både når den gennem vinduerne er med til at skabe et godt og behageligt lys i rummene. Og ikke mindst når den via solfangere på taget leverer energi til opvarmning af huset og varmt vand.

Solhuset. Det er navnet på Hørsholm Kommunes nyeste børneinstitution, der officielt indvies i maj 2011. Og det er ingen tilfældighed, at huset er opkaldt efter netop solen. For i det trekantede hus har solen en stor del af æren for, at medarbejdere og børn kan trives i en hverdag, der er sund for både dem selv og miljøet.

Solen som primær energikilde
Visionen for Solhuset er at sætte nye standarder for fremtidens bæredygtige institutioner, og derfor er solen naturligvis også tænkt ind i husets energiforsyning.

Solhuset er bygget efter Active House-principperne, der kort sagt går ud på at skabe bygninger, der giver mere end de tager – til mennesker, miljøet og omgivelserne. Det gøres ved at fokusere på henholdsvis energi, indeklima og miljø og ved blandt andet udelukkende at benytte sig af vedvarende energikilder; og det er netop, hvad solen er.

På Solhusets tag er installeret 20 SONNENKRAFT solfangere, der dækker et areal på 50 m2, og som leverer gratis energi til opvarmning af huset samt varmt vand. Derudover har huset ca. 250 m2 solceller og 1.000 meter jordvarmeslanger, og samlet sikrer de tre elementer, at huset er selvforsynende med energi. Ja, faktisk er huset beregnet til at kunne producere et overskud af energi.

Varmesystemet er særligt tilpasset til Solhuset, hvor forbruget varierer henover året. Varmtvandsbeholderen er erstattet af en akkumuleringstank, der får leveret energi fra de 20 solfangere på taget. Fra tanken bliver den opsamlede energi overført til centralvarmesystemet samt til varmt brugsvand via et friskvandsmodul. På dage, hvor der ikke er nok solenergi, bliver anlægget suppleret fra jordvarmeanlægget, der opsamler den varme, solen afgiver til jorden.

Dagslys øger trivslen
Solen har også været omdrejningspunktet for selve arkitekturen i Solhuset. Blandt andet er huset placeret strategisk på grunden, så de takkede tagflader, hvor solpanelerne er placeret, vender direkte mod syd og dermed opnår det fulde udbytte af solens stråler.

Indendørs er der leget med spændende lysindfald, og huset har en dagslysprocent, der er 3,5 gange højere, end hvad bygningsreglementet kræver. Det giver god mening, når vi ved, at rigelige mængder af dagslys er med til at øge trivslen, styrke koncentrations- og indlæringsevnen og stimulere børns lyst til at leg og læring.

Lukket for kommentarer