Solceller giver energibesparelser

Artikel fra solavisen 2011
”Solceller er energibesparende” det er ifølge erhvervschef ved EnergiMidt Flemming Kristensen den helt centrale pointe, når du overvejer at investere i solceller.

Vi er på besøg hos EnergiMidt i Silkeborg for at tale om deres salg af solceller med Erhvervschef Flemming Kristensen, der er en stor kapacitet på solcelleområdet. Samtidigt får vi også set EnergiMidts helt nye kontorbygning, der er et energiproducerende kraftværk i sig selv. Her er der anvendt solceller på en ny og innovativ måde, der integrerer energiproduktionen fuldstændigt i bygningen. Solafskærmningen til kantinen består af monokrystallinske solceller, der er anbragt på en sådan måde, at de både skærmer for solen i facaderne af trelaget glas, og sikrer at EnergiMidts ansatte også kan kikke ud. På samme måde er der automatisk solafskærmning af tyndfilm på kontorerne, og rækværket til altanen er også lavet af solceller. Dette understreger også præcist, hvorfor EnergiMidt gik ind i solcellebranchen.

Pioner med fokus på langsigtede resultater
”Solceller er både kraftværk og en integreret del af bygningen – det er det, der gør teknologien unik,” fortæller Flemming Kristensen. Han fortsætter med at sige, at én anden ting, der gjorde solceller attraktive for EnergiMidt, da firmaet som nogen af de første satte solceller op i 1993, var det meget lave behov for brugerinvolvering. I modsætning til mange andre måder at lave vedvarende energi på, så passer et solcelleanlæg stort set sig selv.

Der er tale om en spændende teknologi, der er helt utroligt langtidsholdbar fortæller Flemming. På det anlæg de opsatte i ’93 kan EnergiMidt stort set ikke måle noget effekttab, og de tror dybest set, at solcellerne holder længere end 25 år. Flemming Kristensens vurdering er, at solcellerne holder ligeså lang tid som den tagflade, de ligger på. Samtidigt er det utroligt let at vedligeholde et anlæg, da de enkelte paneler let lader sig udskifte, hvis uheldet er ude.

Driftsikkerhed og lang garanti
Markedet er meget prisfikseret og derfor er det vigtigt, at man som forhandler kan præsentere
kunderne for løsninger, der både er prismæssigt konkurrencedygtige og repræsenterer en
kvalitet som EnergiMidt kan stå inde for. ”Vi forhandler solceller fra Danmark, EU og resten
af verden, men vi forlanger af vore producenter, at de giver garanti. Derfor har vi bl.a. 25 års
ydelsesgaranti på vores solcellepaneler.” Fortæller Flemming, og fortæller at udover garantien
skal producenter i mange tilfælde også have en ekstern forsikring på garantien, således intet
kan drage den i tvivl. ”Har producenten ikke det, bliver produktet ikke solgt af EnergiMidt,”
fortæller Flemming.

Nettomålingsordningen driver salget
Det er den såkaldte nettomålingsordning, der er den drivende kraft bag salget af solceller. Uden den ordning vil tilbagebetalingstiden simpelthen blive for høj. Men med denne ordning får solcelleejeren mulighed for at lade elmåleren løbe baglæns op til en øvre grænse af 6 kW. Denne grænse er i sin tid etableret som en bagatelgrænse, fortæller Flemming, da omkostningerne ved at administrere så lave energiproduktioner hurtigt ville overstige indtægterne ved at lave regnskab over den lave produktion.

Solcellebranchen så dog gerne denne ordning udvidet op til 12 kW eller helt fjernet. Dette ville give mulighed for at lave kombi-anlæg, hvor solcellerne er med til at give energi til f.eks. en varmepumpe, således at husstanden kunne blive selvforsynende med el og varme. Selvom det er en god ordning, er den lave produktionsgrænse også med til at holde udbredelsen af solceller tilbage. Branchen ser således også gerne, at kravet om at anlægget skal være fast tilsluttet på bygningen, der drager nytte af elproduktionen, også blev fjernet. Ved at muliggøre andelsindkøb af solceller kunne brugen blive udbredt til de mange, der bor i lejlighedskomplekser med relativt små tagarealer.

Hvem bør investere i solceller?
”Generelt bør alle der handler hus og tager realkreditlån også samtidigt købe et solcelleanlæg.” fortæller Flemming. Alle der arbejder med energiforsyning er overbeviste om, at elprisen kun vil fortsætte med at stige i mindst det niveau, den stiger i nu. Det betyder, at får du et 30-årigt lån med lav rente, vil du allerede fra år ét opleve et meget gunstigt regnskab.

Dog uddyber han det ved at konstatere, at det ikke er alle huskøbere, der også tilkøber et solcelleanlæg. Det kan der være flere grunde til. Mest oplagt er desværre, at de ikke kender til muligheden, men der er også andre hensyn, du skal tage, når du tænker på at købe et solcelleanlæg. Dit tag skal være rigtigt til det, hvilket betyder, at det skal have en overvejende sydvendt hældning. Der må ikke være skygger på taget, da dette ødelægger solcellernes effektivitet

Flemming fortæller også, at du skal passe på med at falde for fristelsen til at købe et anlæg, der udnytter 6 kW-grænsen maksimalt. Generelt kan du godt gå ud fra, at dit energiforbrug vil falde over de næste 25 år. Har du f. eks. teenagebørn nu, er dit forbrug af el erfaringsmæssigt meget højt og vil falde markant, når de flytter hjemmefra. Da nettomålingsordningen kun giver fuldt økonomisk udbytte for den el du selv bruger, bliver et stort anlæg let svært at forrente.

Et genialt system
Selvom det undrer Flemming Kristensen, at regeringen i deres ”Energistrategi 2050” åbenbart ikke regner solceller for særligt meget, så syntes han, at nettomålingsordningen etablerer et genialt system, hvor solceller markant reducerer boligernes elforbrug. Dette sker ved at lade den private elproducent ”gemme” sin produktion på nettet ved at lade måleren løbe baglæns for senere at hente den hjem igen. Samtidigt sker produktionen af el på det tidspunkt af døgnet, hvor samfundet har allermest brug for det. Når du dertil lægger, at solcellerne laver mest el om sommeren på det tidspunkt af året, hvor vores kraftvarmeværker bør køre å lavest blus, så er der tale om en samfundsøkonomisk meget fornuftig teknologi.

”Solceller giver en umiddelbar tilfredsstillelse for ejeren, da han på elmåleren og den såkaldte inverter med det samme kan se, hvor meget han producerer – og det får ham til at spare på energien. Det er genialt” afslutter Flemming Kristensen.

Lukket for kommentarer