Batec Solvarme som sponsor

Den først producentsponsor har nu meldt sig på banen. Det drejer sig om Batec Solvarme.
Batec har meldt sig som hovedsponsor.

Hvis du vil vide mere om Batec Solvarme kan du læse mere her, www.batec.dk

Artikel fra solavisen 2011
Solfangere ind i varmen
”Hvor lang levetiden er på en solfanger, ved vi ikke endnu. Vi har kun produceret solfangere i 36 år” fortæller tidligere Direktør for Batec Solvarme i en samtale om mulighederne indenfor Solvarme.

Ka´ det nu betale sig?
Faktisk er solvarme blevet en endnu bedre investering nu, end i jubelåret 1996, da solvarmesalget toppede, siger Emanuel. Energipriserne er steget voldsomt. F.eks. er olieprisen steget fra 4,40 kr til over 10 kr fra 1996 til 2011. Renten er faldet til et historisk lavt niveau, og solfangerne er blevet bedre. Ifølge Emanuel er en Batec solfanger er billigere i dag end i 1993. Samtidig er ydelsen blevet bedre og levetiden endnu længere.

En fremtid med solvarme.
Omkring økonomien i solvarme forklarer Emanuel, at en typisk forrentning af et solvarmeanlæg i dag ligger på 7-15 % skattefrit. ”Med den lave rente der er for tiden, betyder det at du skal have dine penge forrentet til 20-40 % for at få samme udbytte efter skat. Dette er regnet i nuværdi,” Forklarer Emanuel og fortsætter, ”hvis du lige som jeg tror, at energipriserne også i fremtiden vil stige så bliver regnestykket tilsvarende bedre.”

Investeringen i et solvarmeanlæg til det varme brugsvand, ligger normalt på 35-40.000 kr. Så kan du slukke for oliefyret i ca. 4 måneder om året, og når det er slukket bruger det ingen olie.  Resten af året forvarmer solfangeren brugsvandet, så olie / el / gasforbruget begrænses. Ved at investere lidt mere kan du også få noget varme i gulvvarme og radiator. Forrentningen vil typisk være den samme, selv om investeringen er større, siger Emanuel.

Lukket for kommentarer