Solvarme

Et solvarmeanlæg udnytter solens energi til opvarmning af det varme brugsvand og eventuelt som tilskud til rumopvarmningen. I sommermånederne kan solvarmeanlægget klare hele opvarmningsbehovet således at den normale opvarmningskilde kan slukkes. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning. Samlet kan solvarmen levere 60-70% af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand samt en del af rumopvarmningen. Solen er ren, vedvarende energi – det handler bare om at bruge den.

Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Anlægget består udendørs af en eller flere solfangere, som forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.”

Besøg Alt Om Solvarme for at få mere at vide.

Lav et svar