Solceller

Et solcelleanlæg omdanner solens energi til elektricitet der sendes direkte ind i dit eget elnet. Det foregår i princippet ganske enkelt.

En solcelle er en halvleder opbygget af grundstoffet silicium, der omsætter lys direkte til elektricitet via en fotoelektrisk effekt. Når solens stråler rammer forsiden af solcellen løsrives elektroner som vandrer gennem solcellen og skaber en spændingsforskel (Volt) og dermed danner en elektrisk strøm (Ampere).

Solcellerne forbindes i serie og lamineres ind i et solcellepanel. Solcellepanelerne kobles sammen på dit tag og der skabes en produktion af jævnstrøm fra anlægget. Denne føres ned til en vekselretter som konverterer strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm. Denne tilsluttes elnettet via en ekstragruppe i din eltavle.

Den strøm du producerer bruger du nu enten selv i dit hus eller den sendes ud på det offentlige net, hvor din nabo eller andre bruger den. Sker dette løber din måler baglæns. Dvs. du bliver betalt det samme beløb per kWh du sender ud på nettet, som det koster dig at købe fra nettet. Denne ordning kaldes Nettomålingsordningen.

Besøg Alt Om Solceller for at få mere at vide.

Lav et svar